BẢNG GIÁ TRỌN THIẾT KẾ WEBSITE

Gói cơ bản
1.5 - 2 Triệu
Giao diện dựng sẵn trong kho
Domain
Theo mẫu dựng sẵn
Responsive
Ecommerce
Thay đổi giao diện
Hosting
SSL Let’s Encrypt
Logo + 2 Banner
Backup
Hỗ trợ trực tuyến 24/7
đăng ký
Gói phổ thông
2 - 4.5 Triệu
Giao diện dựng sẵn trong kho
Domain .com
Thiết kế theo mẫu
Responsive
Ecommerce
Thay đổi giao diện
Hosting 300 MB
SSL Let’s Encrypt
Logo + 4 Banner
Backup
Hỗ trợ trực tuyến 24/7
đăng ký
Gói nâng cao
5 - 12 Triệu
Thiết kế theo mẫu
Domain .com .net
Thiết kế theo yêu cầu
Responsive
Ecommerce
Thay đổi giao diện
Hosting 600 MB
SSL Comodo
[PRO] Logo + 6 Banner
Backup
Hỗ trợ trực tuyến 24/7
đăng ký
Gói cap cấp
12 - 25 Triệu
Thiết kế theo yêu cầu
Domain .com .net .vn
Thiết kế theo yêu cầu
Responsive
Ecommerce
Thay đổi giao diện
Hosting 1.2 GB
SSL Comodo
[PRO] Logo + 10 Banner
Backup
Hỗ trợ trực tuyến 24/7
đăng ký
5/5 (1 Review)