BẢNG GIÁ TRỌN THIẾT KẾ WEBSITE

Gói cơ bản
1.5 - 2 Triệu
Giao diện dựng sẵn trong kho
Domain
Theo mẫu dựng sẵn
Responsive
Ecommerce Basic
Thay đổi giao diện
Hosting
SSL Let’s Encrypt
Logo + 2 Banner
Backup
Hỗ trợ trực tuyến 24/7
đăng ký
Gói phổ thông
2 - 4.5 Triệu
Giao diện dựng sẵn trong kho
Domain .com
Thiết kế theo mẫu
Responsive
Ecommerce Standard
Thay đổi giao diện
Hosting 20GB
SSL Let’s Encrypt
Logo + 4 Banner
Backup
Hỗ trợ trực tuyến 24/7
đăng ký
Gói nâng cao
5 - 12 Triệu
Thiết kế theo mẫu
Domain .com .net
Thiết kế theo yêu cầu
Responsive
Ecommerce Pro
Thay đổi giao diện
Hosting 20GB
SSL Comodo
[PRO]Logo+6 Banner
Backup
Hỗ trợ trực tuyến 24/7
đăng ký
Gói cap cấp
12 - 25 Triệu
Thiết kế theo yêu cầu
Domain .com .net .vn
Thiết kế theo yêu cầu
Responsive
Ecommerce Pro
Thay đổi giao diện
Hosting 20GB
SSL Comodo
[PRO]Logo+10 Banner
Backup
Hỗ trợ trực tuyến 24/7
đăng ký